השלמת משפטים כיתה ב'

השלמת משפטים יחיד רבים 1

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ב', נעבוד על השלמת משפטים. הילדים יצטרכו להשלים משפטים ולבחור האם צורת הרבים או צורת היחיד של המילה מתאימה להשלמה. מתרגל כישורים של הבנת הנקרא וקריאה.

השלמת משפטים יחיד רבים 2

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ב', נעבוד על השלמת משפטים. הילדים יצטרכו להשלים משפטים ולבחור האם צורת הרבים או צורת היחיד של המילה מתאימה להשלמה. מתרגל כישורים של הבנת הנקרא וקריאה.

באיזה כיתות הילדים שלך?

כדאי לסמן את כל הכיתות הרלוונטיות.

השלמת משפטים משפחות מילים 1

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ב', נעבוד על השלמת משפטים. הילדים יצטרכו לבחור מבין מילים השייכות לאותה משפחת מילים, איזו מילה מתאימה להשלמת המשפט. מתרגל כישורים של הבנת הנקרא, זיהוי של שורשים והבנה בסיסית של מבנה של מילים בעברית.

השלמת משפטים משפחות מילים 2

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ב', נעבוד על השלמת משפטים. הילדים יצטרכו לבחור מבין מילים השייכות לאותה משפחת מילים, איזו מילה מתאימה להשלמת המשפט. מתרגל כישורים של הבנת הנקרא, זיהוי של שורשים והבנה בסיסית של מבנה של מילים בעברית.

ערכת משימה אחת ביום - כיתה ב'

שיפור הקריאה של הילד/ה שלך בהישג ידך! ערכת "משימה אחת ביום" מכילה 100 משימות קריאה שנבחרו בקפידה בנושאים מגוונים כגון בעלי חיים, גיאוגרפיה ותופעות טבע, בצירוף שאלות הבנת הנקרא ותרגילי חשבון והעשרה לפיתוח מיומנויות שונות.

השלמת משפטים מילות קישור

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ב', נעבוד על השלמת משפטים. הילדים יצטרכו לבחור מבין מילות קישור הנמצאות במחסן המילים, איזו מילה משלימה את הקשר במשפט בתורה הטובה ביותר. מתרגל הבנת הנקרא, הבנה של קשר בין חלקי משפט ומשמעותן של מילות הקישור השונות.

השלמת משפטים משפחות מילים אמריקאי 1

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ב', נעבוד על השלמת משפטים. הילדים יצטרכו לבחור מבין מילים השייכות לאותה משפחת מילים, איזו מילה מתאימה להשלמת המשפט. מתרגל כישורים של הבנת הנקרא, זיהוי של שורשים והבנה בסיסית של מבנה של מילים בעברית. השאלות בדף זה הן אמריקאיות.

עולים לכיתה ג' - ספר הכנה לכיתה ג'

הכינו את הילדים שלכם לשנת הלימודים! הספר מאפשר חזרה על החומר ויישור קו לקראת השנה החדשה תוך טעימה של חומר חדש. ספר מקיף ובו כ-280 עמודים של תרגילים ופתרונות מלאים בעברית ובחשבון, המאפשרים עבודה עצמאית של הילדים.

השלמת משפטים משפחות מילים אמריקאי 2

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ב', נעבוד על השלמת משפטים. הילדים יצטרכו לבחור מבין מילים השייכות לאותה משפחת מילים, איזו מילה מתאימה להשלמת המשפט. מתרגל כישורים של הבנת הנקרא, זיהוי של שורשים והבנה בסיסית של מבנה של מילים בעברית. השאלות בדף זה הן אמריקאיות.

השלמת משפטים מילות תנאי

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ב', נעבוד על השלמת משפטים. הילדים יצטרכו לבחור מבין מילות התנאי השונות, איזו מילה משלימה את הקשר במשפט בתורה הטובה ביותר. מתרגל הבנת הנקרא, הבנה של קשר בין חלקי משפט ומשמעותן של מילות התנאי השונות.

עולים לכיתה ב' - ספר הכנה לכיתה ב'

הכינו את הילדים שלכם לשנת הלימודים! הספר מאפשר חזרה על החומר ויישור קו לקראת השנה החדשה תוך טעימה של חומר חדש. ספר מקיף ובו כ-240 עמודים של תרגילים ופתרונות מלאים בעברית ובחשבון, המאפשרים עבודה עצמאית של הילדים.

השלמת משפטים פעלים 1

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ב', נעבוד על השלמת משפטים. הילדים יצטרכו לבחור איזה פועל מתאים להשלמת המשפט בהתאם לשורש ולזמן הכתובים בשאלה. מתרגל הבנת הנקרא, בניית פעלים והבנת המבנה של פעלים: שורש וזמן.

השלמת משפטים פעלים 2

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ב', נעבוד על השלמת משפטים. הילדים יצטרכו לבחור איזה פועל מתאים להשלמת המשפט בהתאם לשורש ולזמן הכתובים בשאלה. מתרגל הבנת הנקרא, בניית פעלים והבנת המבנה של פעלים: שורש וזמן.

השלמת קטע ממחסן מילים

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ב', נעבוד על השלמת קטע על מוקי הכלב ממחסן מילים. הילדים יצטרכו לבחור איזו מילה ממחסן המילים מתאימה להשלמת כל משפט.

קריאת מילים 1

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ב', נעבוד על השלמת משפטים בדך שנבחר במילה הנכונה מבין שתי מילים.

קריאת מילים 2

בדף עבודה זה, שמיועד לכיתה ב', נעבוד על השלמת משפטים בדך שנבחר במילה הנכונה מבין שתי מילים.
רוצים עוד דפי עבודה בחינם?
הצטרפו וקבלו בחינם דפי עבודה מדהימים והנחות מיוחדות על המוצרים של קידספלוס.