דפי עבודה בחשבון כיתה ו'

דפי עזר בחשבון לכיתה ו'
13 דפי עבודה זמינים כעת
אחוזים כיתה ו'
4 דפי עבודה זמינים כעת
יחס כיתה ו'
5 דפי עבודה זמינים כעת
חקר נתונים כיתה ו'
3 דפי עבודה זמינים כעת
גיאומטריה כיתה ו'
7 דפי עבודה זמינים כעת
שברים כיתה ו'
14 דפי עבודה זמינים כעת
מידות כיתה ו'
5 דפי עבודה זמינים כעת
בעיות מילוליות כיתה ו'
4 דפי עבודה זמינים כעת
ניתוח סיכויים כיתה ו'
2 דפי עבודה זמינים כעת

החומר הלימודי בכיתה ו' מכסה מגוון רחב של נושאים המבוססים על הידע והמיומנויות שנרכשו בכיתות מוקדמות יותר. הוא מתמקד בין היתר בהמשך קידום ההבנה והבקיאות של התלמידים בתחומים שונים.
דפי העבודה נכתבו על בסיס תכנית הלימודים של משרד החינוך ונועדו לאתגר, לעודד למידה עצמאית, לספר תרגול נוסף לחומר הנלמד בכיתה ולהכין את התלמידים לחטיבת הביניים.

להלן הנושאים העיקריים עליהם מבוססים דפי העבודה:

 1. דפי עבודה בחשבון:

שברים:

 • שבר כמנת חילוק
 • ישר המספרים – מיקום שברים פשוטים ושברים עשרוניים.
 • כפל שלם בשבר פשוט ובמספר מעורב
 • כפל וחילוק שברים – שאלות חקירה, תרגילים.
 • כפל וחילוק שברים עשרוניים ב-10, 100
 • כפל וחילוק שברים עשרוניים
 • אומדן
 • חלק של כמות – מציאת ערך החלק, חישוב החלק ומציאת הכמות היסודית, בעיות מילוליות, מציאת כמות משלם ויזואלי.
 • אחוזים – ערך האחוז, חישוב האחוז.

יחס:

 • הגדרת היחס ותכונותיו
 • חלוקת כמות לפי יחס נתון

מידות עשרוניות:

 • מעבר בין יחידות אורך שונות
 • מעבר בין יחידות משקל שונות
 • מעבר בין יחידות שטח שונות

קנה מידה

מספרים ופעולות:

 • הבנת הקשר בין מערכות המספרים השונות
 • תרגילים מעורבים

שאלות מילוליות:

 • שאלות דו שלביות
 • שאלות רב שלביות
 • שאלות תנועה והספק

חקר נתונים:

 • איסוף, ארגון וניתוח קבוצות של נתונים – קריאה והבנה, שרטוט.
 • הבנת המושגים – שכיח, ממוצע, חציון.
 • ניתוח סיכויים

גופים:

 • זיהוי פריסות
 • מנסרות – קודקודים, מקצועות, פאות, פריסות, אלכסונים.

 מדידות:

 • נפח תיבה
 • נפח גליל וחרוט
 • שטח פנים

מעגלים:

 • שטח מעגל
 • היקף מעגל
רוצים עוד דפי עבודה בחינם?
הצטרפו וקבלו בחינם דפי עבודה מדהימים והנחות מיוחדות על המוצרים של קידספלוס.