דפי עבודה בחשבון כיתה ה'

דפי עזר בחשבון לכיתה ה'
8 דפי עבודה זמינים כעת
שברים כיתה ה'
23 דפי עבודה זמינים כעת
גאומטריה כיתה ה'
19 דפי עבודה זמינים כעת
ממוצע כיתה ה'
4 דפי עבודה זמינים כעת
חקר נתונים כיתה ה'
3 דפי עבודה זמינים כעת
פעולות חשבון כיתה ה'
7 דפי עבודה זמינים כעת

חומרי הלימוד בכיתה ה' מכסים מגוון רחב של נושאים המהווים בסיס להתפתחות האקדמית של התלמידים. הם מתמקדים בהעמקת ההבנה והמיומנות של התלמידים בתחומים שונים. דפי העבודה מבוססים על תכנית הלימודים של משרד החינוך ונועדו לאתגר, לעודד למידה עצמאית ולספק תרגול נוסף לתלמידים.

להלן הנושאים העיקריים עליהם מבוססים דפי העבודה:

 1. דפי עבודה בחשבון:

שברים פשוטים ושברים עשרוניים:

 • משמעויות השבר הפשוט
 • צמצום והרחבה
 • חיבור וחיסור שברים, השוואת שברים
 • שאלות מילוליות
 • משמעות השבר העשרוני – הכרת המונחים: עשיריות, מאיות, אלפיות, השבר העשרוני כשבר שמכנהו 10/100/1000, אחוזים.
 • חיבור וחיסור שברים עשרוניים והשוואתם – חיבור וחיסור במאונך, עיגול שברים עשרוניים, אומדן של סכום והפרש, השוואת שברים.
 •  מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט

פעולות חשבון במספרים טבעיים:

 • חיבור, חיסור וכפל – חזרה, הרחבה והעמקה, שימוש בכל פעולות החשבון.
 • חילוק במספר דו ספרתי
 • אומדן – כמויות, תוצאות של פעולות, פיתוח תחושה למספרים גדולים.
 • שאלות כוללות – שאלות רב שלביות בארבע הפעולות.

חקר נתונים, ממוצע:

 • איסוף, ארגון וניתוח קבוצות של נתונים – קריאה והבנה, שרטוט.
 • טבלאות – שכיחות יחסית, קריאת נתונים.
 • ממוצע – חישוב ממוצע, הממוצע כמייצג קבוצת נתונים, תכונות הממוצע.

מצולעים:

 • מושגים – אלכסונים, מקבילות, מאונכות, זוויות, מדידה.
 • מרובעים – ניתוח תכונות, מיון מרובעים, קשרי הכלה.
 • חפיפה בין מצולעים
 • גבהים – שרטוט, קביעה מי הוא הגובה המתאים.

מדידת שטחים

 • חישוב שטחים – מלבן, מקבילית, משולש, טרפז.
 • אומדן אורך ושטח
 • יחידות השטח המקובלות – סמ"ר, דונם, מ"ר, דצמ"ר וממ"ר.
רוצים עוד דפי עבודה בחינם?
הצטרפו וקבלו בחינם דפי עבודה מדהימים והנחות מיוחדות על המוצרים של קידספלוס.