שברים כיתה ה'

דף עבודה – ישר המספרים 1 – כיתה ה'

דף עבודה זה המיועד לכיתה ה' עוסק במיקום של שברים. מחזק את ההבנה של גודל של שברים, השוואת שברים ומיקומם היחסי על ישר המספרים.

דף עבודה – ישר המספרים 2 – כיתה ה'

דף עבודה זה המיועד לכיתה ה' עוסק במיקום של שברים. מחזק את ההבנה של גודל של שברים, השוואת שברים ומיקומם היחסי על ישר המספרים. לחץ להורדה והדפסה

באיזה כיתות הילדים שלך?

כדאי לסמן את כל הכיתות הרלוונטיות.

דף עבודה – שברים מדומים – כיתה ה'

דף עבודה זה המיועד לכיתה ה' עוסק בשברים מדומים. הילדים יצטרכו לקבוע בין אילו שלמים נמצא כל שבר.

דף עבודה – שברים עשרוניים – כיתה ה'

דף עבודה זה המיועד לכיתה ה', עוסק בשברים עשרוניים. מתרגל המרה של שברים עשרוניים לשברים פשוטים. מחזק את ההבנה של המושגים: עשיריות, מאיות ואלפיות.

עולים לכיתה ה' - ספר הכנה לכיתה ה'

הכינו את הילדים שלכם לשנת הלימודים! הספר מאפשר חזרה על החומר ויישור קו לקראת השנה החדשה תוך טעימה של חומר חדש. ספר מקיף ובו כ-280 עמודים של תרגילים ופתרונות מלאים המאפשרים למידה עצמאית בנושאים עברית, חשבון ואנגלית.

דף עבודה – שאלות מילוליות 1 – כיתה ה'

דף עבודה זה המיועד לכיתה ה' עוסק בשאלות מילוליות עם שברים. מתרגל חיבור וחיסור של שברים, השוואה של שברים וצמצום והרחבה של שברים פשוטים.

דף עבודה - שאלות מילוליות 2 - כיתה ה'

דף עבודה זה המיועד לכיתה ה' עוסק בשאלות מילוליות עם שברים. מתרגל חיבור וחיסור של שברים, השוואה של שברים וצמצום והרחבה של שברים פשוטים.

עולים לכיתה ו' - ספר הכנה לכיתה ו'

הכינו את הילדים שלכם לשנת הלימודים! הספר מאפשר חזרה על החומר ויישור קו לקראת השנה החדשה תוך טעימה של חומר חדש. ספר מקיף ובו כ-370 עמודים של תרגילים ופתרונות מלאים המאפשרים למידה עצמאית בנושאים עברית, חשבון ואנגלית.

דף עבודה – צמצום שברים – כיתה ה'

דף עבודה זה המיועד לכיתה ה' עוסק בצמצום והרחבה של שברים עשרוניים. מתרגל צמצום והרחבה של שברים, מחזק את ההבנה שישנן צורות שונות לייצוג של שברים בעלי ערך זהה.

דף עבודה – עיגול מספרים עשרוניים – כיתה ה'

דף עבודה זה המיועד לכיתה ה' עוסק בעיגול שברים עשרוניים. מתרגל עיגול מספרים ואומדן.

דף עבודה – סדרות – כיתה ה'

דף עבודה זה המיועד לכיתה ה', עסוק בסדרות חשבוניות עם שברים. מתרגל חיבור וחיסור של שברים עשרוניים, זיהוי חוקיות והשלמת סדרות לפי החוקיות.

דף עבודה – מעבר משבר פשוט לעשרוני – כיתה ה'

דף עבודה זה המיועד לכיתה ה', עוסק במעבר משבר פשוט לשבר עשרוני. מתרגל הרחבה של שברים פשוטים ומחזק את הקשר בין שברים פשוטים לשברים עשרוניים. מחזק את ההבנה שיש ייצוגים שונים לאותו שבר.

דף עבודה – מכנה משותף – כיתה ה'

דף עבודה זה המיועד לכיתה ה' עוסק במכנה משותף של שברים פשוטים. הילדים יצטרכו לזהות מהו המכנה המשותף של שברים ולהרחיב אותם בהתאם למכנה זה. מחזק את ההבנה שיש הצגות שונות לאותו שבר.

דף עבודה – חיבור שברים עשרוניים – כיתה ה'

דף עבודה זה המיועד לכיתה ה' עוסק בחיבור שברים עשרוניים. מתרגל את הפעולה של חיבור בשברים עשרוניים.

דף עבודה – חיבור וחיסור שברים – כיתה ה'

דף עבודה זה המיועד לכיתה ה' עוסק בחיבור וחיסור שברים פשוטים. מתרגל את פעולות החשבון הבסיסיות בשברים, הן יבוצעו ללא מכנה משותף. מתרגל צמצום של שברים והבנה שישנם ייצוגים שונים לאותו שבר.

דף עבודה – השווואת שברים – כיתה ה'

דף עבודה זה המיועד לכיתה ה' עוסק בהשוואת שברים פשוטים. עובד על הבנה של שברים וכיצד שינוי של המונה/ המכנה משפיע על השבר. מתרגל גם צמצום והרחבה של שברים ומחזק את הרעיון ששברים הם ייצוג שונה לפעולת החילוק.

דף עבודה – השוואת שברים עשרוניים – כיתה ה'

דף עבודה זה המיועד לכיתה ה' עוסק בהשוואה של שברים עשרוניים. מתרגל הבנה של סדר גודל של שברים עשרוניים.

דף עבודה – הרחבת שברים – כיתה ה'

דף עבודה זה המיועד לכיתה ה' עוסק בהרחבת שברים פשוטים. מתרגל הרחבה וצמצום של שברים ומחזק את ההבנה שיש הצגות שונות לאותו שבר.

דף עבודה – אחוזים – כיתה ה'

דף זה המיועד לכיתה ה' עוסק באחוזים. בדף זה נתחיל להבין את משמעות האחוז, ואת הקשר בין אחוזים לשברים. נראה כיצד אחוזים באים לידי ביטוי בחיי היומיום שלנו בעזרת שאלות מילוליות.

דף עבודה – אומדן מספרים עשרוניים – כיתה ה'

דף עבודה זה המיועד לכיתה ה' יעסוק בשברים עשרוניים. הילדים יצטרכו להעריך ללא חישוב תוצאות של תרגילי חשבון שונים עם שברים עשרוניים. מתרגל את יכולת האומדן המתמטי וההבנה המתמטית, מחזק הבנה של שברים עשרוניים.

דף עבודה – שברים מורכבים – כיתה ה'

דף עבודה זה המיועד לכיתה ה', יעסוק בשברים. הילדים יצטרכו להעריך היכן נמצאים שברים שונים על ישר המספרים. ההערכה תתבצע על ידי השוואה לשברים מוכרים, ועל ידי הבנה ששבר הוא הצגה שונה של פעולת החילוק.

דף עבודה - צמצום והרחבה - כיתה ה'

בדף העבודה זה, המיועד לכיתה ה', נעסוק בצמצום והרחבה של שברים. באמצעות מציאת מספר משותף, המתחלק גם במונה וגם במכנה, נמיר שברים ונייצג אותם בדרכים שונות.

דף עבודה - המרה - כיתה ה'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ה', נעסק בהמרה בין שברים ושברים עשרוניים. נמיר שברים בעלי מכנה של 10/100/1000 למספרים עשרוניים ולהיפך. כך, נחזק את ההבנה בנושא שברים ונבין טוב יותר את ערכם.

דף עבודה - שברים מעורבים - כיתה ה'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ה', נעסוק בשברים מעורבים. נמיר שברים בעלי ייצוג של שבר מעורב לשברים בעלי ייצוג של שבר פשוט. כך, נלמד שהשלם מורכב מחלקים ונבין טוב יותר את משמעות המכנה בשבר.

דף עבודה - שברים במילים - כיתה ה'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ה', נעסוק בכתיבת שברים במילים. באמצעות שימוש במושגים אלפיות, מאיות, עשיריות ואחדות נתאר שברים שונים ונבין את ערכם.
רוצים עוד דפי עבודה בחינם?
הצטרפו וקבלו בחינם דפי עבודה מדהימים והנחות מיוחדות על המוצרים של קידספלוס.