דפי עבודה בחשבון כיתה ד'

דפי עזר בחשבון לכיתה ד'
9 דפי עבודה זמינים כעת
שברים כיתה ד'
8 דפי עבודה זמינים כעת
פעולות חשבון כיתה ד'
14 דפי עבודה זמינים כעת
נתונים כיתה ד'
4 דפי עבודה זמינים כעת
גימטריה כיתה ד'
2 דפי עבודה זמינים כעת
גיאומטריה כיתה ד'
11 דפי עבודה זמינים כעת

החומר הלימודי בכיתה ד' מכיל מגוון רב של נושאים ומתבסס בעיקרו על הנלמד בכיתות הקודמות. הוא מתמקד בשיפור ההבנה והמיומנויות של התלמידים בתחומים שונים. ודפי העבודה לכיתה ד' נועדו לקדם את התלמידים, לחזק הבנה של מושגים, לעודד למידה עצמאית, לאתגר ולספק תרגול נוסף לחומר הנלמד בכיתה.

להלן הנושאים העיקריים הנלמדים בכיתה ד' ועליהם מבוססים דפי העבודה:

השבר הפשוט:

 • הכרת השבר – המחשה באמצעות צורות, הכרת המונחים מונה, מכנה, קו שבר ומספר מעורב, הכרת שמות שונים לשברים, השוואת שברים.
 • פעולות בשברים – חיבור וחיסור שברים עם מכנים שווים/ קרובים, חיבור וחיסור מספרים מעורבים, כפל שבר בשלם.
 • שאלות מילוליות

המספרים הטבעיים עד מיליון:

 • גימטריה – מציאת ערכים של מילים, שליטה בערכי כל האותיות.
 • עקרונות המבנה העשרוני

ישר המספרים:

 • מספרים מכוונים
 • סימון מספרים על הציר

פעולות חשבון:

 • חיבור וחיסור – חיבור וחיסור במאונך, שאלות מילוליות.
 • כפל וחילוק – כפל במאונך, חילוק ארוך, חילוק וכפל בעזרת פילוג, בניית לוח הכפל.
 • אומדן ופיתוח תובנה מספרית – פתרון תרגילים באמצעות אומדן, הבנת זוגיות/ אי זוגיות של מכפלה, בניית תרגילים, סימון תרגילים בעלי תוצאה זהה.
 • סדר פעולות והשימוש בסוגריים – תרגילים של סדר פעולות, שיבוץ פעולות חשבון במקומות מתאימים.
 • מספרים ראשוניים ופריקים – מיון מספרים, סימני התחלקות ב-3, 6, 9, סימני התחלקות ב- 4,8, פירוק מספרים לגורמיהם הראשוניים בתחום ה-100.
 • חזקות – המרת תרגיל חזקה לתרגיל כפל.

חקר נתונים וניתוח סיכויים:

 • דיאגרמת מוטות ועמודות – בניית דיאגרמה מנתונים, שאלות על דיאגרמה נתונה, שאלות סיכויים.

צורות וגופים:

 • מצולעים ואלכסונים – בנייה וזיהוי של אלכסונים בצורות.
 • ריבוע ומלבן – תכונות, שרטוט.
 • משולשים – שרטוט משולשים לפי הגדרת תכונות, מיון.
 • תיבות – קודקודים, מקצועות, פאות, פריסת תיבה, אלכסונים בתיבה.

סימטרייה:

 • סימטריה שיקופית וסיבובית – קו סימטריה, מרכז סימטריה.

מדידות:

 • שטח – מ"ר, סמ"ר, נוסחאות שטח והיקף מלבן.
 • נפח תיבה, שטח פנים – קשר בין משקל לנפח, משקל סגולי.
 • לוח השנה וחישובי זמן
רוצים עוד דפי עבודה בחינם?
הצטרפו וקבלו בחינם דפי עבודה מדהימים והנחות מיוחדות על המוצרים של קידספלוס.