חקר נתונים כיתה ו'

דף עבודה – חקר נתונים 1 – כיתה ו'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ו', נעסוק בחקר נתונים. נסתכל על טבלת ציונים של תלמידים במקצועות שונים ונחשב נתונים מתמטיים כגון חציון, ממוצע ושכיחות. נשתפר ביכולת לקרוא כמות גדולה של נתונים יחד ונבין את המשמעויות שניתן להסיק מהם.

דף עבודה – חקר נתונים 2 – כיתה ו'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ו', נעסוק בחקר נתונים. נסתכל על טבלת משקעים בערים שונות ונחשב נתונים מתמטיים כגון חציון, ממוצע ושכיחות. נשתפר ביכולת לקרוא כמות גדולה של נתונים יחד ונבין את המשמעויות שניתן להסיק מהם.

באיזה כיתות הילדים שלך?

כדאי לסמן את כל הכיתות הרלוונטיות.

דף עבודה - עמודות - כיתה ו'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ו', נעסוק בחקר נתונים. ננתח נתונים המוצגים בדיאגרמת עמודות ונסיק מסקנות לפי הנתונים. נשתפר ביכולת של קריאת גרף עמודות.

עולים לכיתה ו' - ספר הכנה לכיתה ו'

הכינו את הילדים שלכם לשנת הלימודים! הספר מאפשר חזרה על החומר ויישור קו לקראת השנה החדשה תוך טעימה של חומר חדש. ספר מקיף ובו כ-370 עמודים של תרגילים ופתרונות מלאים המאפשרים למידה עצמאית בנושאים עברית, חשבון ואנגלית.

עולים לכיתה ז' - ספר הכנה לחטיבת הביניים

הכינו את הילדים שלכם לחטיבת הביניים! הספר מאפשר חזרה על החומר ויישור קו לקראת השנה החדשה תוך טעימה של חומר חדש. ספר מקיף ובו כ-400 עמודים של תרגילים ופתרונות מלאים המאפשרים למידה עצמאית בנושאים עברית, חשבון ואנגלית.

עולים לכיתה ח' - ספר הכנה לכיתה ח'

הכינו את הילדים שלכם לשנת הלימודים! הספר מאפשר חזרה על החומר ויישור קו לקראת השנה החדשה תוך טעימה של חומר חדש. ספר מקיף ובו כ-410 עמודים של תרגילים ופתרונות מלאים המאפשרים למידה עצמאית בנושאים עברית, חשבון ואנגלית.
רוצים עוד דפי עבודה בחינם?
הצטרפו וקבלו בחינם דפי עבודה מדהימים והנחות מיוחדות על המוצרים של קידספלוס.