כפל וחילוק כיתה ג'

דף עבודה – סימני חלוקה 1 – כיתה ג'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ג', נעסוק בסימני החלוקה. נתרגל את סימני החלוקה ב-2, ב-5 וב-10 באמצעות הוספת סכומים שונים למספרים נתונים, כך שהמספרים החדשים שיתקבלו יתחלקו ב-2, 5 ו-10.

דף עבודה – סימני חלוקה 2 – כיתה ג'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ג', נעסוק בסימני החלוקה. נתרגל את סימני החלוקה ב-2, ב-5 וב-10 באמצעות חיסור סכומים שונים ממספרים נתונים, כך שהמספרים החדשים שיתקבלו יתחלקו ב-2, 5 ו-10.

באיזה כיתות הילדים שלך?

כדאי לסמן את כל הכיתות הרלוונטיות.

דף עבודה – סימני חלוקה 3 – כיתה ג'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ג', נעסוק בסימני החלוקה. נתרגל את סימני החלוקה ב-2, ב-5 וב-10 באמצעות חיסור סכומים שונים ממספרים נתונים, כך שהמספרים החדשים שיתקבלו יתחלקו ב-2, 5 ו-10.

דף עבודה – כפל בעשרות ובמאות שלמות – כיתה ג'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ג', נעסוק בכפל בעשרות ובמאות שלמות. נתרגל את תהליך הכפל בעשרות ומאות שלמות ונחזור על כפל של עשרות בעשרות.

עולים לכיתה ג' - ספר הכנה לכיתה ג'

הכינו את הילדים שלכם לשנת הלימודים! הספר מאפשר חזרה על החומר ויישור קו לקראת השנה החדשה תוך טעימה של חומר חדש. ספר מקיף ובו כ-280 עמודים של תרגילים ופתרונות מלאים בעברית ובחשבון, המאפשרים עבודה עצמאית של הילדים.

דף עבודה – אומדן ועיגול – כיתה ג'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ג', נעסוק באומדן ועיגול של מכפלות. נעגל את המכפלות של התרגילים לעשרות השלמות הקרובות ביותר, ולאחר מכן נעגל את המכפלות של תרגילים אחרים למאה הקרובה ביותר.

דף עבודה – כפל במאונך 1 – כיתה ג'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ג', נעסוק בכפל במאונך. נתרגל את שיטת הפתרון באמצעות פתרון תרגילי כפל במאונך בהם הכופלים הם בתחום המאות והנכפלים הם בתחום האחדות.

ערכת משימה אחת ביום - כיתה ג'

שיפור הקריאה של הילד/ה שלך בהישג ידך! ערכת "משימה אחת ביום" מכילה 100 משימות קריאה שנבחרו בקפידה בנושאים מגוונים כגון בעלי חיים, גיאוגרפיה ותופעות טבע, בצירוף שאלות הבנת הנקרא ותרגילי חשבון והעשרה לפיתוח מיומנויות שונות.

דף עבודה – כפל במאונך 2 – כיתה ג'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ג', נעסוק בכפל במאונך. נתרגל את שיטת הפתרון באמצעות פתרון תרגילי כפל במאונך בהם הכופלים הם בתחום המאות והנכפלים הם בתחום האחדות.

דף עבודה – כפל במאונך 3 – כיתה ג'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ג', נעסוק בכפל במאונך. נתרגל את שיטת הפתרון באמצעות פתרון תרגילי כפל במאונך בהם הכופלים הם בתחום המאות והנכפלים הם בתחום האחדות.

עולים לכיתה ד' - ספר הכנה לכיתה ד'

הכינו את הילדים שלכם לשנת הלימודים! הספר מאפשר חזרה על החומר ויישור קו לקראת השנה החדשה תוך טעימה של חומר חדש. ספר מקיף ובו כ-290 עמודים של תרגילים ופתרונות מלאים המאפשרים למידה עצמאית בנושאים עברית, חשבון ואנגלית.

דף עבודה – חקר כפל 1 – כיתה ג'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ג', נעסוק בחקר הכפל. נזהה האם כל אחד מהאיברים בכל שורה הוא זוגי או אי-זוגי, ולאחר מכן ניעזר בדפוס הזוגיות של המכפלות כדי לזהות האם מכפלת האיברים תיצור מספר זוגי או אי-זוגי. בחלקו השני של הדף ננסח במילים את דפוסי הזוגיות של הכפל.

דף עבודה – חקר כפל 2 – כיתה ג'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ג', נעסוק בחקר הכפל. באמצעות זיהוי דפוסים חוזרים בטבלה נלמד כיצד למלא אותה כך שהתשובות יתאימו למספרים הכתובים בה. הדפוס בו ניעזר הוא דפוס זוגיות המכפלות – תכונות המכפלה של מספר זוגי במספר אי-זוגי, המכפלה של מספר זוגי במספר זוגי והמכפלה של מספר אי-זוגי במספר אי-זוגי.

דף עבודה – חילוק עם שארית 1 – כיתה ג'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ג', נעסוק בחילוק עם שארית. נפתור את התרגילים – תחילה נמצא מה המספר הטבעי הגדול ביותר שבו ניתן לחלק את המחולק, ולאחר מכן נציין מה השארית שנותרה לאחר החלוקה.

דף עבודה – חילוק עם שארית – 2 כיתה ג'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ג', נעסוק בחילוק עם שארית. בכל טבלה נעבוד שורה אחר שורה – בכל שורה ננסה לחלק את המחולק מהטור הימני ביותר בכל אחד מהמחלקים שבטורים הבאים. במידה ומתקבלת תוצאה עם שארית, נבדוק איזה מספר הוא המספר הגדול הקרוב ביותר למחולק שמתחלק בלי שארית, וההפרש בין תוצאה זו למחולק הוא המספר שאנו נדרשים למצוא.

דף עבודה – אומדני כפל – כיתה ג'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ג', נתמקד באומדן של תרגילי כפל. נתרגל אומדן תוצאות תרגילי בעלי איברים דו-ספרתיים ונתרגל אומדן של ספציפיות באיברים שבתרגילי הכפל.

דף עבודה – חוק הפילוג 1 – כיתה ג'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ג', נעסוק בחוק הפילוג. בתרגילים שלפנינו אנו רואים תרגילים שעברו פילוג, ואנו נצטרך לגלות את התרגיל המקוצר המקורי. כדי לעשות זאת נחבר את הנכפלים שהכופל שלהם זהה, וכך נגיע אל גרסת התרגיל המקוצרת. לבסוף, נכתוב את פתרון התרגיל, אחרי שנפתור אותו בצורתו המפולגת.

דף עבודה- חוק הפילוג 2 – כיתה ג'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ג', נעסוק בחוק הפילוג. כדי לפתור את התרגילים נשתמש בחוק הפילוג ונפרק את אחד הגורמים במכפלה לגורמים שאנו יודעים לעבוד איתם. לרוב הפילוג יהיה פילוג של הגורם לעשרות שלמות ולאחדות.

דף עבודה – חוק הפילוג 3 – כיתה ג'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ג', נעסוק בחוק הפילוג. בתרגילים שלפנינו אנו רואים תרגילים שעברו פילוג, ואנו נצטרך לגלות את התרגיל המקוצר המקורי. כדי לעשות זאת נחבר את הנכפלים שהכופל שלהם זהה, וכך נגיע אל גרסת התרגיל המקוצרת. לבסוף, נכתוב את פתרון התרגיל, אחרי שנפתור אותו בצורתו המפולגת.

דף עבודה – חוק הפילוג 4 – כיתה ג'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ג', נעסוק בחוק הפילוג. בתרגילים שלפנינו אנו רואים תרגילים שעברו פילוג, ואנו נצטרך לגלות את התרגיל המקוצר המקורי. כדי לעשות זאת נחבר את הנכפלים שהכופל שלהם זהה, ובמידה ואינו זהה, נמצא דרך לפרקו לגורמים עד שיהיה זהה ליתר הכופלים. לאחר מכן נאחד את כל הגורמים הזהים, וכך נגיע אל גרסת התרגיל המקוצרת.

דף עבודה – תכונות 0 ו-1 בכפל – כיתה ג'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ג', נעסוק בתכונותיהם של המספרים 0 ו-1 בתרגילי כפל. נתרגל את המשמעות של כפל בגורם שהוא 0 או 1, וכך נזכור מה קורה במצבים כאלה.

דף עבודה – משוואות פשוטות 1 – כיתה ג'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ג', נעסוק במשוואות פשוטות. המשוואות שאנו רואים כאן הן תרגילי כפל ובהם נעלם אחד. על מנת למצוא את הנעלם, עלינו לבצע את הפעולה ההפוכה מתרגיל הכפל – חילוק. נחלק את המכפלה בגורם שנמצא בתרגיל, וכך נמצא את הנעלם.

דף עבודה – משוואות פשוטות 2- כיתה ג'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ג', נעסוק במשוואות פשוטות. בחלק הראשון המשוואות בהן ניתקל הן משוואות חילוק בהן חסר גורם אחד, ונפתור אותן באמצעות שינוי סדר החלוקה – נחלק את המספר הגדול במנה, וכך נמצא את הנעלם. בחלק השני המשוואות בהן ניתקל הן משוואות כפל בהן חסר גורם אחד, ונפתור אותן באמצעות הפיכת תרגיל הכפל לתרגיל חילוק – נחלק את המכפלה בכופל, והמנה שנקבל בתרגיל החדש היא הגורם הנעלם מתרגיל הכפל.

דף עבודה – משוואות פשוטות 3 – כיתה ג'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ג', נעסוק במשוואות פשוטות. בחלק הראשון המשוואות בהן ניתקל הן משוואות כפל בהן חסר גורם אחד, ונפתור אותן באמצעות הפיכת תרגיל הכפל לתרגיל חילוק – נחלק את המכפלה בכופל, והמנה שנקבל בתרגיל החדש היא הגורם הנעלם מתרגיל הכפל. בחלק השני המשוואות בהן ניתקל הן משוואות חילוק בהן חסר גורם אחד, ונפתור אותן באמצעות שינוי סדר החלוקה – נחלק את המספר הגדול במנה, וכך נמצא את הנעלם.

דף עבודה – לוח הכפל – כיתה ג'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ג', נעסוק בלוח הכפל. נמלא את לוח הכפל החסר שבדף, ותוך כדי נראה דפוסים שחוזרים על עצמם בכפל של מספרים מסוימים.

דף עבודה – כפל בעזרת חוק הפילוג – כיתה ג'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ג', נעסוק בחוק הפילוג. באמצעות שימוש בחוק הפילוג נצטרך להפוך את התרגילים שלפנינו לתרגילים שונים מהתרגילים הקיימים ששווים להם בתוצאתם, ולאחר מכן לפתור אותם.

דף עבודה – חילוק – כיתה ג'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ג', נעסוק בחילוק. נבדוק את סימני ההתחלקות הבאים לידי ביטוי בתרגיל ובעזרתם נכתוב תרגיל נוסף. לאחר מכן נפתור את התרגילים כדי לוודא שתוצאותיהם אכן שוות.
רוצים עוד דפי עבודה בחינם?
הצטרפו וקבלו בחינם דפי עבודה מדהימים והנחות מיוחדות על המוצרים של קידספלוס.