מספרים כיתה ב'

דף עבודה – שינויים במספרים – כיתה ב'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ב', נעסוק בשינויים במספרים. נתמקד בהבנת ערך ספרת האלפים, מאות, עשרות ואחדות בכל מספר. נבצע שינויים במספרים, נבין את משמעות השינוי ונגלה כיצד זה משפיע על ערך המספר.

דף עבודה – שברים – כיתה ב'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ב', נעסוק בהכרת השברים הפשוטים- חצי ורבע. השברים ילמדו כחלק של כמות, כלומר החצי נוצר על ידי חלוקת הכמות השלמה לשני חלקים שווים, והרבע נוצר על ידי חלוקת הכמות השלמה לארבעה חלקים שווים. נעזר בצביעה על מנת להמחיש זאת.

באיזה כיתות הילדים שלך?

כדאי לסמן את כל הכיתות הרלוונטיות.

דף עבודה – ציר המספרים – כיתה ב'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ב', נעסוק בישר המספרים ובמשמעותו. נשתמש בישר מספרים שעליו יש אחדות ועשרות שלמים, ונמקם מספרים בהתאם לתחום שבו הם נמצאים. נמחיש את מהות המספרים השליליים כאלו שמיקומם על הישר הוא משמאל ל-0.

דף עבודה – מיון זוגי ואי זוגי – כיתה ב'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ב', נעסוק במספרים זוגיים ובמספרים אי זוגיים. נוכל לזהותם על ידי חלוקה ב-2, וכך למיין אותם בטבלה.

ערכת משימה אחת ביום - כיתה ב'

שיפור הקריאה של הילד/ה שלך בהישג ידך! ערכת "משימה אחת ביום" מכילה 100 משימות קריאה שנבחרו בקפידה בנושאים מגוונים כגון בעלי חיים, גיאוגרפיה ותופעות טבע, בצירוף שאלות הבנת הנקרא ותרגילי חשבון והעשרה לפיתוח מיומנויות שונות.

דף עבודה – מי אני 1 – כיתה ב'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ב', נעסוק במספרים עוקבים ובמספרים קודמים. נבצע תרגילי חיבור וחיסור על מנת לגלות את התשובות המתאימות לתרגילים, וכך נגלה את תכונות המספרים העוקבים.

דף עבודה – מי אני 2 – כיתה ב'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ב', נעסוק במספרים עוקבים ובמספרים קודמים. נבצע תרגילי חיבור וחיסור על מנת לגלות את התשובות המתאימות לתרגילים, וכך נגלה את תכונות המספרים העוקבים.

עולים לכיתה ב' - ספר הכנה לכיתה ב'

הכינו את הילדים שלכם לשנת הלימודים! הספר מאפשר חזרה על החומר ויישור קו לקראת השנה החדשה תוך טעימה של חומר חדש. ספר מקיף ובו כ-240 עמודים של תרגילים ופתרונות מלאים בעברית ובחשבון, המאפשרים עבודה עצמאית של הילדים.

דף עבודה – מבנה עשרוני 1 – כיתה ב'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ב', נתמקד במבנה העשרוני. נזהה מה היא ספרת המאות, העשרות והאחדות בכל מספר, נבין את המשמעות שלהן, וכך נחזק את נושא המספרים התלת ספרתיים.

דף עבודה – מבנה עשרוני 2 – כיתה ב'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ב', נתמקד במבנה העשרוני. נזהה מה היא ספרת המאות, העשרות והאחדות בכל מספר, וכך נבין את ערכן.

עולים לכיתה ג' - ספר הכנה לכיתה ג'

הכינו את הילדים שלכם לשנת הלימודים! הספר מאפשר חזרה על החומר ויישור קו לקראת השנה החדשה תוך טעימה של חומר חדש. ספר מקיף ובו כ-280 עמודים של תרגילים ופתרונות מלאים בעברית ובחשבון, המאפשרים עבודה עצמאית של הילדים.

דף עבודה – לוח הכפל עד 10 – כיתה ב'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ב', נעסוק בלוח הכפל. נשלים את טבלת לוח הכפל ונחזק מיומנויות קודמות.

דף עבודה – מספרים במילים 1 – כיתה ב'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ב', נעסוק בשם המספר. בכל תרגיל נכתוב במילים את המספר שמופיע בספרות, תוך הקפדה על איות נכון ושימוש נכון בזכר/נקבה.

דף עבודה – מספרים במילים 2 – כיתה ב'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ב', נתרגל כתיבת מספרים במילים – נמיר מילים למספרים, ומספרים למילים.

דף עבודה – חקירת שאלות זוגי ואי זוגי – כיתה ב'

בדף זה נעבור על תכונות של מספרים וכיצד הן משפיעות על פעולות חשבון. נבין את החוקיות שיש בזוגיות/ אי זוגיות של מספרים בפעולות חשבון. בעזרת שאלות מנחות הילדים ינסחו בעצמם כללים.

דף עבודה – הרכבת מספרים 1 – כיתה ב'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ב', נעסוק בהרכבת מספרים. בכל תרגיל, באמצעות ספרות מוגדרות, נצטרך להרכיב מספרים העונים על הגדרות מסוימות. תרגול זה חוזר על מושגים של מספרים זוגיים ואי-זוגיים, תפקידן של הספרות במיקומים שונים והשפעתן על המספר, וכן על סדר המספרים באלף הראשון.

דף עבודה – הרכבת מספרים 2 – כיתה ב'

בדף עבודה זה, המיועד לכיתה ב', נעסוק בהרכבת מספרים. בכל תרגיל, באמצעות ספרות מוגדרות, נצטרך להרכיב מספרים העונים על הגדרות מסוימות. תרגול זה חוזר על מושגים של מספרים זוגיים ואי-זוגיים, תפקידן של הספרות במיקומים שונים והשפעתן על המספר, וכן על סדר המספרים באלף הראשון.
רוצים עוד דפי עבודה בחינם?
הצטרפו וקבלו בחינם דפי עבודה מדהימים והנחות מיוחדות על המוצרים של קידספלוס.